VERİ VE ANALİZ DANIŞMANLIĞI

Veri analizi, bir konuyu detaylı bir şekilde incelemek, verileri değerlendirmek ve çeşitli sonuçlara ulaşmak amacıyla gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu süreç, genellikle veri değerlendirme, sonuç çıkarma, tablolama ve raporlama aşamalarını içerir.

Analiz süreçleri genellikle şu adımları içermektedir:

 1. Belirleme ve Planlama: Veri analizi, öncelikle belirlenmiş bir hedef veya sorun üzerine odaklanır. Analizin kapsamı ve süresi belirlenir, veri toplama yöntemleri planlanır.
 2. Veri Değerlendirmesi: Toplanan veriler incelenir, sınıflandırılır ve anlamlandırılır. Bu aşamada istatistiksel yöntemler, grafikler, tablolar kullanılabilir.
 3. Analiz ve Yorumlama: Veriler analiz edilir ve yorumlanır. İlgili trendler, ilişkiler veya önemli noktalar belirlenir. İşin amacına göre çeşitli analiz yöntemleri kullanılabilir.
 4. Sonuç Çıkarma: Analiz sonuçlarına dayanarak belirli sonuçlar çıkarılır. Bu sonuçlar, sorunun çözümüne yönelik öneriler içerebilir.
 5. Raporlama: Analiz sürecinin bulguları, yönetim veya paydaşlarla paylaşmak üzere bir rapor halinde düzenlenir. Bu rapor, genellikle analiz yapılan konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak ve karar verme süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla yazılır.

Veri analizi kapsamında verilen hizmetler:

 1. Veri Girişi: SPSS üzerinde çalışmak için öncelikle analiz yapılacak verilerin program içine aktarılması gerekmektedir. Bu, elle veri girişi, dış dosya içeri aktarma veya veri tabanlarından veri çekme gibi yöntemlerle gerçekleştirilebilir.
 2. Değişken Tanımlama: Veri setindeki değişkenlerin türleri (sayısal, kategorik vb.) ve özellikleri belirlenir. Bu adım, analiz sürecinde kullanılacak istatistiksel yöntemleri belirlemede önemlidir.
 3. Veri Keşfi ve Temizleme: Veri setinizdeki temel özellikleri ve dağılımları görmek için çeşitli istatistiksel özetler ve tablolar sunulmaktadır. Aynı zamanda, eksik veya anomali içeren verileri belirleme ve düzeltme konusunda da yardımcı olmaktayız.
 4. İstatistiksel Analizler: Çeşitli istatistiksel analiz yöntemlerini destekler. İlgili analiz yöntemini seçip parametreleri belirleyerek, istatistiksel sonuçları raporlamaktayız.
 5. Tablolama: Verileri görselleştirmek için çeşitli tablolar ile seçenekler sunulmaktadır.
 6. Sonuç Raporlama: Analiz sonuçlarınızı raporlamak için metin tabloları ve grafikler üretebilir. Bu raporlar, araştırma bulgularınızı ve istatistiksel sonuçlarınızı paylaşmanıza yardımcı olabilir.

SPSS, AMOS, MPLUS, MAXQDA ve SMART-PLS paket programı kapsamında yapılan analizler

Analiz Danışmanlığı ve Veri Analizi Hizmeti

Veri analizi konusunda detaylı bilgiye mi ihtiyacınız var?